2022 © Copyright by Theoristic.ro

Adresa ta de e-mail:
Conținutul mesajului:
EXPEDIAZĂ MESAJ
EXPEDIAZĂ MESAJ
Mesajul a fost expediat — Mersi!
Îndeplinește toate câmpurile obligatorii!

CONTACT

URMĂREȘTE-NE:

ADRESĂ

Constanța, România

tel. +44 7723 205 368

contact@theoristic.ro

MENIU

Buton WhatsApp Theoristic.ro
Buton Instagram Theoristic.ro
Buton Facebook Theoristic.ro

DESPRE NOI

Theoristic oferă servicii de consultanţă și asistență pentru întocmirea materialelor de analiză statistică. 

Analiză statistica cu SPSS

Analiză statistică cu SPSS

Ai de pregătit o analiză statistică cu SPSS? Îți sărim în ajutor!

Fie că este lucrare de licență sau disertație, studiu, cercetare sau prelucrare și analiză statistică cu ajutorul SPSS, sunt 99% șanse să te putem ajuta! Ne poți spune direct de ce ai nevoie. Cu cât ne oferi mai multe detalii, cu atât mai bine! După ce fixăm toate detaliile împreună alături de un deadline, noi ne apucăm de treabă și ne ocupăm de tot ce am stabilit!

Click aici pentru a ne scrie pe WhatsApp

CLICK CĂTRE

WHATSAPP

TESTAREA PROPRIETĂȚILOR PSIHOMETRICE

 

 

• teste de consistență internă

(coeficientul Alpha Cronbach, metoda split-half)

 

• metoda test-retest (Spearman-Brown)

 

• fiabilitate compusă (CR)

 

• varianța mediilor extrase (AVE)

 

• analiză factorială (analiza factorială exploratorie EFA, analiza componentelor principale CPA)

 

ALCĂTUIREA UNEI BAZE DE DATE ȘI PROCESAREA DATELOR

 

 

• transpunerea bazei de date din alt format în S.P.S.S.

 

• curățarea datelor

 

• computarea variabilelor

 

• recodarea variabilelor

 

• atribuire de ponderi cazurilor (Weight Cases)

 

• ordonare după rang (Rank Cases)

 

• sortare și grupare date

ANALIZĂ STATISTICĂ DESCRIPTIVĂ

 

 

• indici ai tendinței centrale

 

• indici ai dispersiei sau variabilității

 

• indici ai frecvențelor

 

• reprezentări grafice ale datelor demografice

 

• reprezentări grafice ale variabilelor

 

• statistici descriptive univariate

 

• statistici descriptive multivariate

 

(tabele de contingență / crostabulări)

CE OFERIM

 

PRELUCRARE ȘI ANALIZĂ STATISTICĂ A DATELOR CU AJUTORUL S.P.S.S.

 

Aici sunt menționate câteva din tipurile de teste și analize realizate cu ajutorul SPSS,

pe care le putem oferi!

AM NEVOIE DE ALCĂTUIREA UNEI BAZE DE DATE

AM NEVOIE DE ANALIZĂ STATISTICĂ DESCRIPTIVĂ

AM NEVOIE DE ANALIZĂ STATISTICĂ INFERENȚIALĂ

AM NEVOIE DE VALIDAREA UNUI INSTRUMENT

ALCĂTUIREA UNEI BAZE DE DATE

Te vom ajuta să alcătuiești o bază de date, cu datele colectate după aplicarea chestionarelor pe respondenții eșantionului tău.

ANALIZĂ STATISTICĂ DESCRIPTIVĂ

• indici ai tendinței centrale • indici ai variabilității • reprezentări grafice

ANALIZĂ STATISTICĂ INFERENȚIALĂ

• teste de comparare a diferențelor dintre medii • coeficienți de corelație 

• ANOVA • regresie • teste de normalitate

ANALIZĂ STATISTICĂ INFERENȚIALĂ

 

 

• teste de analiză ale unei singure variabile categorice 

(Chi square X² goodness of fit test - pentru gradul de corespondență)

 

• teste de analiză ale unei singure variabile numerice (One-Sample t-test)

 

• teste de analiză ale relației dintre două variabile numerice 

(Chi square X² test de contingență)

 

• teste parametrice (t-test, ANOVA unifactorială, ANOVA bifactorială, ANOVA multifactorială, Tukey-Kramer, t-Welch)
 

• teste non-parametrice (Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis)

 

• teste de analiză ale relației dintre variabile numerice (coeficientul Pearson, coeficientul Spearman, regresie lineară, regresie multiplă, regresie ierarhică)

 

• analize de mediere și moderare (Process Macro - Hayes)

 

• teste de analiză a normalității distribuției (Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Sknewness & Kurtosis)

TESTAREA IPOTEZELOR STATISTICE

(validare/invalidare)

 

• identificarea testului corespunzător potrivit designului

 

• enunțarea ipotezei și alegerea pragului de semnificație

 

• acceptarea / respingerea ipotezei nule

AM NEVOIE DE TESTAREA IPOTEZELOR STATISTICE